2.

Parterapi
Parterapi er for kjærestepar, samboere og ektefeller som trenger eller ønsker å jobbe med relasjonen seg i mellom. I parterapi arbeider dere med å forstå hverandre bedre, klare å uttrykke behov, og å kommunisere på en måte som styrker eller reparerer dere som par.

Veldig mange opplever at parforholdet tar en uventet vending. Det er ikke alltid en dans på roser og skulle leve sammen med et annet menneske - uansett hvor like en måtte være. Samtidig er vi mennesker flokkdyr og trives derfor oftest best sammen med andre. Et parforhold er et evig samspill med en annen person - i dette ligger det mange forventninger til hva forholdet skal innebære, inneholde, og ikke minst forventninger til den andre. Det å skulle være der for hverandre, samarbeide om hverdags- og familielivet, være bestevenner, samt bygge tillit er krevende.

 

Det er ikke uvanlig at par opplever kriser etter at forelskelsen har endt. Dette kommer av mange ulike grunner, men handler ofte om at familien utvides med barn, skifte av arbeidssituasjon, flytting, tillitsbrudd, eller manglende kommunikasjon over tid. Spesielt manglende eller negativ kommunikasjon ser en ofte ved kriser i parforhold. Det er ikke sikkert det starter der, men kommunikasjon er ofte en veldig avgjørende faktor for å reparere. 

Parterapi er en terapiform for par, kjærester, samboere eller ektefeller. Målet er å jobbe med å få oversikt over hvilke områder i forholdet som er negativt og ødeleggende. Dette handler spesifikt om å bli mer bevisst på hverandres synspunkter, ståsted, og språk. For å skape en positiv endring (bevegelse i terapien) er det nødvendig å avdekke negative konfliktmønstre dere har kommet inn og som går igjen ofte. Noen par tar kontakt for bistand etter utroskap eller svik. Da er det viktig med fokus på reparasjon, og arbeide med forsoning, skyld, og tilgivelse. Det hender også at jeg blir kontaktet av par som ønsker spesifikke råd ved avslutning av et langt ekteskap eller parforhold. I slike saker er fokus ofte på konkret rådgivning og praktiske gjøremål. Det å ende en relasjon på en god måte er en kunst som ofte krever bistand fra en objektiv tredjepart. 

Jeg tilbyr parterapi som bygger på mange års forskning gjort av Dr. John og Julie Gottman, samt kognitiv parterapi. Terapien tar da fokus på å raskt identifisere negative mønstre, og øke bevisstheten rundt de områder som må jobbes med for å skape en positiv bevegelse. Det er viktig at paret blir bevist på hverandres perspektiv i konflikt, og forhindre fordeling av skyld. Jeg har også fokus på å se det positive for å legge til rette for at paret skal velge hverandre på nytt.

Psykologfellesskapet Lilleeng

Lilleengveien 8

1523 Moss

Mail: hakon@psykolog-tenden.no

Tel: 94 10 32 89

  • Black Facebook Icon

Man - Fre: 16.00 - 21.00

​​Lørdag: Etter avtale

​Søndag: Etter avtale

© 2020 av Psykolog Håkon Tenden