Depresjon
Depresjon

Depresjon er noe som rammer veldig mange mennesker på et eller annet tidspunkt i livet. Det er viktig å presisere at depresjon ikke er det samme som å føle seg nedfor eller trist. Det er en sykdom som kan påvirke hverdagen din i flere uker eller måneder. Det finnes heldigvis effektive behandlingsmetoder. 

Det er normalt å være trist fra tid til annen, men når du er deprimert, varer det lave stemningsleiet mye lenger og påvirker søvn, relasjoner til andre, jobb og appetitt. En depresjon er sjelden noe du med letthet kommer deg ut av, og mange trenger profesjonell hjelp.

Depresjon kan utløses av stressende hendelser som samlivsbrudd, dødsfall i familien eller økonomiske problemer. Den kan også være forårsaket av sosial isolasjon, som mangel på venner eller familie i nærheten. En vanskelig barndom kan gjøre deg sårbar for episoder med depresjon.

Depresjon kan være arvelig (genetisk betinget). Hormonendringer kan også bidra til depresjon, spesielt hos kvinner. Har du hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt eller har annen fysisk sykdom, øker risikoen for å bli deprimert.

Har jeg depresjon?

Med depresjon hører det gjerne med noen symptomer som påvirker oss og vår hverdag. Disse er listet opp i kolonnen til venstre

1.

Følelse av tristhet eller nedstemthet som vedvarer over tid

2.

Nedsatt interesse for aktiviteter som tidligere har gitt glede

3.

Søvnvansker - vansker med innsovning, avbrutt nattesøvn, eller motsatt at du sover mer enn normalt

4.

Manglende matlyst eller økt appetitt

5.

Lav selvfølelse eller grunnløs skyldfølelse

6.

Veldig rastløs eller går saktere enn normalt for deg

7.

Vansker med å tenke og konsentrere seg 

Behandling

Jeg bruker kognitiv atferdsterapi aktivt i behandling av depresjon.

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i at mennesker med depresjon har en negativ selvoppfatning. For mange er disse tankene ubevisste, det vil si at man ikke reflekterer over at man tenker negativt om seg selv. Målet med kognitiv terapi er å avdekke negative tankemønstre og bearbeide dem. Slik kan man sakte endre tankemønstrene til et mer konstruktivt syn på både egen person og verden for øvrig. Mange opplever god bedring ved hjelp av denne behandlingen.

For at en endring skal kunne skapes må vi ofte sammen jobbe oss inn til kjernen for å avdekke dine mest grunnleggende tanker om deg selv. Ved en depresjon ser jeg ofte at de grunnleggende tankene har tatt en negativ vending, noe som leder til negative automatiske tanker.

Psykologfellesskapet Lilleeng

Lilleengveien 8

1523 Moss

Mail: hakon@psykolog-tenden.no

Tel: 94 10 32 89

  • Black Facebook Icon

Man - Fre: 16.00 - 21.00

​​Lørdag: Etter avtale

​Søndag: Etter avtale

© 2020 av Psykolog Håkon Tenden