Psykolog Tenden
 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dine behov

Kontakt

EEG

Nevrofeedback

Behandling av dysregulering

Hjernetrening

Nevrofeedback er en måte å trene hjernen på. På samme måte som kroppen blir sterkere når man trener den, kan hjernen også trenes til å fungere mer effektivt, samt skape en bedre selvregulering. Dette gjelder spesielt for personer som opplever konsentrasjonsvansker, over- eller underaktivering og stress (e.g. ADHD, traumelidelse, utbrenthet/utmattelse). Det er  en noninvasiv behandling som fungerer som et godt alternativ til medisinering.

 
Hjernen vår er plastisk som betyr at den er formbar, og dermed mottagelig for læring og endring hele livet. Nevrofeedback er en metode for å skape endringer i hjernens elektriske aktivitet med påfølgende forbedringer i tenkning og atferd. Man tar utgangspunkt i elektrisk hjerneaktivitet, EEG. Du får en «krone» på hodet med elektroder. Disse brukes til å fange opp hjernebølger og sender dem til en datamaskin, som i neste omgang programmerer bølgemønsteret om til et slags dataspill. I dataspillet vises hjernebølgemønsteret. Hjernen får aktiv tilbakemelding på om en beveger seg i riktig retning eller nærmer seg det ønskede resultat. Denne tilbakemeldingen består av en belønning. Belønning er som kjent en god måte å tilegne seg nye egenskaper.
 
Effekten av nevrofeedback hjernetrening er grundig dokumentert gjennom forskning. Behandlingen er smertefri og helt uten bivirkninger. 
Steg 1

Kartlegging

I første møte er kartlegging av problemstilling hovedmålet. Antall konsultasjoner avhenger av den enkeltes behov og problemstilling. Dersom diagnose ikke tidligere er stilt, bør dette utredning vurderes.

Steg 2

Introduksjon

Deretter introduseres behandlingsforløpet og EEG som behandlingsform. Konseptet testes i samarbeid i timen. Leie av EEG-hodebånd gir mulighet for egentrening utenom konsultasjoner.

Steg 3

Egentrening & oppfølging

Behandling ved hjelp av EEG-hodebånd foregår primært hjemme, men med jevnlig oppfølging for å sikre riktig bruk og fremgang. Konsultasjoner vil gjennomføres i et avtalt intervall.