Psykolog Tenden
 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dine behov

Kontakt

Behandling

Psykoterapi

Samtaleterapi

Samtaleterapi kan hjelpe deg med å identifisere og gi økt forståelse det du strever med for å bedre kunne skape en varig endring

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Traumebehandling

Traumebehandling består av både stabilisering, grunnleggende informasjon om traumereaksjoner, samt bearbeidende behandling. EMDR er en evidensbasert terapi som har vist seg å være effektiv for sistenevnte når det gjelder traumer, angst, og stress.

Behandling

EEG Nevrofeedback

EEG Nevrofeedback er en behandlingsform som passer for flere ulike problemstillinger; PTSD, ADHD og stress m.m.

Kartlegging

Utredning

Jeg tilbyr utredning av en rekke psykiske lidelser. Utredning kan ofte være essensielt for å få klarhet i symptomer, funksjonsnivå og for å planlegge rett behandlingsmetode. 

Virtuell eksponeringsterapi

VR-eksponering

Virtuell eksponeringsterapi er rettet mot angstlidelser. Her benyttes VR-briller for å gjennomføre eksponering i trygge omgivelser.